Wspieramy naszych szachistów

W ramach działań statutowych Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach od roku szkolnego 2017/2018 prowadzi  zajęcia koła szachowego. Zorganizowane zostały 3 szkolne turnieje szachowe sponsorowane ze środków stowarzyszenia. Dla najlepszych zawodników zakupiono puchary i statuetki oraz nagrody rzeczowe.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Turniej 05.2017     Turniej 19.10