Sprawozdanie- rok szkolny 2017/2018

Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2017/18

We wrześniu 2017 r odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia,na którym opracowano i zatwierdzono plan pracy w bieżącym roku szkolnym.

Zrealizowano następujące działania:

1.Konkurs fotograficzny ”Zwierzęta w obiektywie”, adresowany do uczniów naszej szkoły, z klas I-III oraz IV-VIII. Plakaty informujące o konkursie, przygotowały panie B. Szpyt – Dąbrowska i E. Wrześniewska .Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w kwietniu 2018 r a wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie. Najwyżej zostało ocenione zdjęcie ucznia klasy 5c – Kacpra Dziwirka. Chłopiec otrzymał cyfrową ramkę do wyświetlania zdjęć.

2. Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją Spełniamy Marzenia zorganizowało na terenie szkoły zbiórkę pluszowych zabawek dla dzieci chorych onkologicznie. W akcji wzięli udział członkowie Stowarzyszenia oraz społeczność szkolna.

3.Stowarzyszenie wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowało zbiórkę ozdób świątecznych: bożonarodzeniowych i wielkanocnych.

4.Stowarzyszenie włączyło się w organizację festynu „Żyj zdrowo i kolorowo” oraz zostało sponsorem wszystkich nagród głównych : roweru górskiego, deskorolek, wrotek.

5.Został opracowany i zatwierdzony druk do oficjalnych pism Stowarzyszenia.

6.Opracowano i wydrukowano ulotki promujące cele statutowe Stowarzyszenia.

7.Zostało przygotowane sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia,przyjęte na

Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

8..Stowarzyszenie zawarło z nauczycielami umowy wolontariackie z nauczycielami szkoły, na prowadzenie różnych form zajęć dodatkowych np. kół zainteresowań, Koła Szachowego itp.

9.Z finansów Stowarzyszenia zostały zakupione puchary dla zwycięzców Turnieju Szachowego.

10 Finanse stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich oraz darowizn od osób fizycznych i instytucji.

Sekretarz Stowarzyszenia:

Monika Potocka