Sprawozdanie -rok szkolny 2018/2019


Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2018/19

We wrześniu 2018 r odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia,na którym opracowano i zatwierdzono plan pracy w bieżącym roku szkolnym.

Zrealizowano następujące działania:

1.Konkurs fotograficzny ”Ptaki zimą”, adresowany do uczniów naszej szkoły, z klas I-III oraz IV-VIII. Plakaty informujące o konkursie, przygotowały panie B. Szpyt – Dąbrowska i E. Wrześniewska .Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w marcu a wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. Laureatami konkursu zostały:

  1. Julia Zębala – album fotograficzny + pendrive – I miejsce
  2. Amelia Dąbrowska – album fotograficzny + pendrive – II miejsce
  3. Lena Skowrońska – album fotograficzny + pendrive – I miejsce
  4. Zuzanna Stochmal – album fotograficzny + pendrive – wyróżnienie

2. Konkurs historyczny z międzyszkolnego został zamieniony na konkurs szkolny, adresowany do uczniów naszej szkoły, z klas VI-VIII.W kwietniu na terenie szkoły zostały rozmieszczone plakaty informujące o zasadach konkursu ” Polski czyn zbrojny 1939 – 1945 „ Opracował je pan M. Braniewski. Prace konkursowe sprawdzali historycy: pan M. Braniewski i pan D. Ślusarczyk. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Laureatami zostali:

1.Katarzyna Kula

2.Juliusz Klaudel

3.Filip Rysiński

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, wręczone podczas zakończenia roku szkolnego.

3.Turniej Szachowy dla uczniów naszej szkoły. Nie został zorganizowany turniej dla rodziców ponieważ nie odbył się zaplanowany Festyn „Żyj zdrowo i kolorowo”. W III Turnieju Szachowym zwyciężyli oraz otrzymali w nagrodę Programy komputerowe do nauki gry w szachy:

1.Adam Mieszczankowski

2.Szymon Wilczkowski

Sponsorem wszystkich nagród w wymienionych konkursach oraz III Turnieju Szachowym było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 27 w Kielcach „Nasza Szkoła Jest Wspaniała”.

4. Zorganizowano zbiórkę ozdób świątecznych na kiermasz bożonarodzeniowy.

5.Założono stronę internetową Stowarzyszenia

– jej opiekunem jest pan M Braniewski.

6. Na szkolny korytarz zakupiono korkową tablicę,aby umieszczać na niej bieżące informacje z życia Stowarzyszenia.

7.Zostało przygotowane sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia,przyjęte na

Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

8.Trwa kompletowanie dokumentów w celu ubiegania się Stowarzyszenia o status instytucji pożytku publicznego.

9.Stowarzyszenie zawarło z nauczycielami umowy wolontariackie, na prowadzenie różnych form zajęć dodatkowych np. kół zainteresowań, Koła Szachowego.

10 Finanse stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich oraz darowizn od osób fizycznych i instytucji.

Sekretarz Stowarzyszenia:

Monika Potocka