I Wiosenny Międzyszkolny Turniej Szachowy

W dniu 25 kwietnia br. w murach naszej szkoły odbył się Wiosenny Międzyszkolny Turniej Szachowy. Nasze stowarzyszenie wraz z Ludowym Uczniowskim Katolickim Klubem Sportowym  „LUKKS „Kielce  zorganizowało ww. zawody. W ramach prowadzonych działań stowarzyszenie ufundowało 10 pucharów i 3 statuetki oraz 6 nagród książkowych. Ze środków stowarzyszenia pokryte zostały również  koszty udziału naszych uczniów w turnieju. (Koszty związane z obsługą sędziowską imprezy.)

 


  

Szczegóły patrz niżej

WIOSENNY TURNIEJ SZACHOWY